Jan Gomola

elektromontáže

nastroje

PRAXE

Mé praktické zkušenosti v oboru elektromontáží začaly vlastně už na Střední škole elektroenergetické v Přerově, kde jsem vystudoval obor mechanik-elektronik. Dá se říci, že už tehdy jsem si byl jistý, že se touto prací chci zabývat i v budoucnu především proto, že mě od začátku studií hodně bavila.

Do svého prvního zaměstnání jsem nastoupil nedlouho po ukončení střední školy, roku 1996. Sedm let jsem pak u jesenické elektromontážní firmy pracoval jako elektrikář.

Roku 2003 jsem se rozhodl v tomto oboru začít podnikat a od té doby se elektromontážemi zabývám de facto nepřetržitě až do současnosti.

Během těchto let jsem měl možnost dostat se k bezpočtu zajímavých zakázek a stále se tak ve svém řemesle zdokonalovat.

Má dlouholetá praxe tedy obnáší především instalace elektrických rozvodů, a to nejenom v rodinných domech a bytech, ale i v budovách různých institucí. Dále mám bohatou praxi v opravování stávajících elektroinstalací i montážích domácích telefonů, úpravě elektroměrových rozvaděčů či v instalacích regulace. Jsem schopen provést elektroinstalaci slaboproudých i silnoproudých rozvodů, obstarat veškerou práci od vysekání drážek pro kabely, jejich následné umístění, dále zajistit montáž instalačních krabic až po kompletaci a konečné ověření a odzkoušení.

Dá se proto říci, že jsem se během své dlouholeté praxe měl možnost seznámit s veškerou problematikou v tomto oboru a získat celkem bohaté zkušenosti.

Jan Gomola

2012   ©   Všechna práva vyhrazena

design by:         marusdesign.cz